Oferta

Usługi detektywistyczne

Moją naczelną zasadą w czasie świadczenia usług detektywistycznych jest poszanowanie drugiego człowieka, a także jego wolności i praw. Kieruję się zasadami etyki zawodowej, która pełni bardzo ważną rolę w regulacji pracy wszystkich osób z mojej branży.

Zakres prowadzonych działań

Wezmę na siebie zlecenia dotyczące:

  • spraw rozwodowych – zajmuję się m.in. obserwacją konkretnych osób pod kątem ujawnienia ukrytych kontaktów towarzyskich, a także dostarczaniem odpowiednich dowodów,
  • poszukiwania osób poprzez m.in. ustalenie przyczyn i wszystkich okoliczności zaginięcia, a także ustalenie i docieranie do świadków tej sytuacji,
  • sprawdzania osób przez m.in. sprawdzenie dochodów i majątku danej osoby, ale także np. weryfikację tożsamości czy miejsca pracy danej osoby,
  • szkód komunikacyjnych – zajmuję się m.in. sprawdzaniem prawdziwości informacji dot. szkód, które są zgłaszane firmom ubezpieczeniowym,
  • innych sfer – głównie chodzi tutaj o szeroko pojęty wywiad gospodarczy, a także sprawdzenie wiarygodności pracowników i partnerów biznesowych.