Podstawy prawne

Podstawy prawne działania biura detektywistycznego

Świadcząc usługi detektywistyczne, zwracam szczególną uwagę na wykonywane przeze mnie ruchy, działając z obowiązującą literą prawa. Decydując się na usługi mojego biura detektywistycznego, macie Państwo pewność współpracy z osobą, dla której etyka zawodowa, a także prawa człowieka są równie ważne, co lojalność wobec klienta.

Zgodnie z przepisami, obowiązującymi na terenie naszego kraju, detektywi muszą m.in. posiadać albo polskie obywatelstwo, albo innego kraju, który należy do Unii Europejskiej. Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, mieć zwolnienia dyscyplinarnego ze służb mundurowych, a także muszą posiadać odpowiednie orzeczenie lekarskie. To jednak tylko kilka z wielu wymagań, które pojawiły się w polskim prawie w 2001 roku.

Posiadam licencje Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 005191.